Brisoleji u primjeni

Kombinacijom lamela sa nosačima raznog oblika, formiraju se brisoleji kao efikasna toplinska zaštita svijetlih otvora fasade i objekta.

Pravilnim izborom tipa nosača brisoleji osiguravaju ravnomjernu raspodjelu sunčeve svijetlosti u prostorijama i spriječavaju akumulaciju topline.

Ovisno o obliku nosača lamela, lamele se mogu postaviti pod raznim kutovima (uobičajeno 25º 30º i 45º) dok nosači lamela mogu biti postavljeni vertikalno i horizontalno.

Brisoleji se uglavnom pričvršćuju na fasadu fiksno, oni pored zaštite od sunca predstavljaju ujedno i jedan vrlo estetski element oblikovanja fasade. Nedostatak fiksno postavljenih brisoleja je u nemogućnosti regulacije zasjenjenja ovisno o inteuitetu svijetla.

Zbog toga postoje i noseće konstrukcije brisoleja koje omogućavaju pokretanje ili okretanje brisoleja, što se postiže primjenom odgovarajućeg okova.

Brisoleje je moguće izvesti u svim bojama.